Usługi

Analiza Wstępna

Postawienie właściwej diagnozy stanu obecnego badanych w Przedsiębiorstwie procesów, wymaga
od Nas przeprowadzenia kompleksowej analizy Państwa organizacji. Do tego celu angażujemy doświadczonych konsultantów, którzy przy pomocy sprawdzonych narzędzi zbadają wybrane procesy i przedstawią rezultaty z przeprowadzonych obserwacji.

Realizacja Projektu

Na podstawie uzyskanych w trakcie analizy rezultatów zaprojektujemy dla Państwa dedykowana rozwiązania, które pozowlą na usprawnienie badanych procesów. Odchylenie, które zidentyfikowaliśmy w zależności
od stopnia ich wpływu i możliwości zostaną usnięte
z procesu lub ich negatywny wpływ i oddziaływanie zostanie zminimalizowane.

Szkolenia i Warsztaty

Analiza Przedsiębiorstwa to nie tylko poszukiwanie strat wynikających z pracy maszyn czy też realizacji zadań produkcyjnych. Dla Nasz najważniejsza jest praca z ludźmi. Na podstawie przeprowadzonych badań starannie dobieramy odpowiednie warsztaty
i szkolenia, które pozowlą rozwinąć kompetencje Państwa załogi.


Lean Management

Zestaw narzędzi, który ułatwia nam realizację zadań projektowych. Rozpoczynamy od budowania fundamentów 5S, a kończym na Continuous Improvment.

TPM

Nigdy więcej "gaszenia pożarów" ! Zapobieganie zdarzeniom awaryjnym
i wysoka dostępność parku maszynowego to podstawy Naszych działań w ramach programu TPM.

Autonomiczne Utrzymanie

Zangażowanie operatorów w proces prewencyjnego utrzymania parku maszynowego jest niezbędnym elementem optymalnego funkcjonowania procesu produkcyjnego.

SMED

Optymalna realizacja planu produkcyjnego w środowisku gdzie ciągle wystepuja przezbrojenia jest możliwa tylko przy zastosowaniu odpowiednich tenchnik optymalizacyjnch. Formuła 1 może brzmi kolokwialnie, ale czas przezbrojeń krótszy o 50% to Nasz Cel.

Testy Behawioralne

Testy behawioralne są ważnym narzędziem w przeprowadzanej analizie potrzeb. Pozwalają one na wykazanie potencjału pracowników i dokonaniu analizy ich możliwości, umiejętności
oraz nastawienia do wykonywanych obowiązków.

Kaizen

Warsztaty produkcyjne w miejscu gdzie powstają straty, czytelna i sytematyczna praca w dyscyplinie 8D. Realizacja celów
w oparciu o mierzalne wskaźnik. Zatrzymuejmy proces, wprowadzamy działania natychmiastowe, a następnie korekcyjne i zapobiegawcze.